Support

Support

Verantwoord energieverbruik, beheersbare kosten en een comfortabel binneklimaat....

Lees meer 

Expertise

Expertise

Met regeltechniek als belangrijkste pijler zijn wij gespecialiseerd in het oplossen van.....

Lees meer 

Inregelen, hoe doe je dat?

 

Inregelen van een ventilatiesysteem, hoe doe je dat?

 

Een ventilatiesysteem bestaat doorgaans uit een kanalenstelsel. Bij de ventilator is het kanaal het grootst. Vervolgens vertakt het kanaal zich door een gebouw naar een verdieping, gevel of gebruikersgroep om uiteindelijk te eindigen bij een luchttoevoerrooster of een afzuigpunt. Met behulp van regelkleppen wordt de lucht in het kanaalstelsel verdeeld.

Het aantal regelkleppen varieert naar gelang de grootte en complexiteit van het kanaalstelsel. Ieder rooster en iedere kanaalaftakking behoort te zijn voorzien van een regelklep. Bij onvoldoende regelkleppen kan een syteem niet worden ingeregeld en zal het beoogde comfort niet worden behaald.

 

Het inregelproces van een ventilatiesysteem gebeurt globaal in drie stappen: 

 

Stap 1

De luchthoeveelheid van ieder rooster wordt gemeten en afgesteld, zodaning dat de beschikbare hoeveelheid lucht gelijkmatig wordt verdeeld over de roosters. De onderlinge procentuele afwijking van de roosters is nu gelijk.

Dit meten gebeurt doorgaans met een meetkoker met een lage luchtweerstand. Vanwege het uitstroompatroon van een rooster (turbulentie) kan met een meetkoker helaas niet de absolute hoeveelheid lucht worden gemeten. Hiervoor is een meting in het luchtkanaal nodig; stap 2.

 

Stap 2

Met een pitot-buis wordt nauwkeurig de luchthoeveelheid in het kanaal gemeten. De meting wordt uitgevoerd in een recht stuk van het kanaal omdat een nauwkeurige meting alleen kan worden uitgevoerd in een laminaire luchtstroom. 

Luchtkanalen kunnen groot zijn, daarom wordt er bij een meetpunt meerdere meetgaten in het kanaal gemaakt. In ieder meetgat worden meerdere metingen uitgevoerd. Zo wordt de gemiddelde luchtsnelheid in het kanaal bepaald. Bij een meetpunt in een groot kanaal worden soms wel 60 metingen uitgevoerd om de gemiddelde snelheid nauwkeurig vast te stellen.

Aan de hand van deze meting wordt de werkelijke hoeveelheid lucht van de roosters afgeleid.

Vervolgens worden de aftakkingen van de kanalen onderling gebalanceerd op een gelijke manier als bij de roosters.

 

Stap 3

Als na dit inregelen de totale luchthoeveelheid van het ventilatiesysteem afwijkt van het ontwerp dan wordt het toerental van de ventilator aangepast.

Dit kan door het wijzigen van de overbrenging tussen de motor en de ventilator. Meestal worden dan de poelies uitgewisseld. Dit wordt vertoeren genoemd.

Veel moderne systemen zijn voorzien van frequentie-geregelde ventilatoren, in dat geval kan eenvoudig het juiste toerental worden ingesteld. 

 

Comfort

Comfort

Optimaal binneklimaat zonder tocht, koude of muffe lucht.....

Lees meer 

voelbare resultaten