Expertise

Expertise

Met regeltechniek als belangrijkste pijler zijn wij gespecialiseerd in het oplossen van.....

Lees meer 

Onderzoek klimaatklachten

 

Al geruime tijd heeft u klachten want uw binnenklimaat is niet behaaglijk.

Uit alle hoeken ontvangt u goed bedoelde adviezen, maar bent u het plakken van pleisters beu.

Uw klimaatklacht vraagt om maatwerk, en dat doen wij.

 

Onze aanpak begint met:

- goed naar u luisteren; wat beweegt u en wat is uw doel,

- uw installatie beoordelen door middel van metingen en het testen van functies,

- vast stellen of uw installatie wel kan voldoen aan uw wensen,

- manco's helder in beeld brengen.

 

Vervolgens een helder plan van aanpak formuleren voor het:

- oplossen van manco's,

- in gang zetten van herstelwerkzaamheden, bij voorkeur door uw

  onderhoudsinstallateur,

- controle op de herstelwerkzaamheden,

- realiseren van onze aanbevelingen.

 

Het afstellen en inregelen verzorgen wij zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd. De resultaten van deze akties inventariseren wij met u en brengen indien nodig nog verdere verbeteringen aan. Door middel van periodiek monitoren bewaken wij de kwaliteit en signaleren afwijkingen tijdig.

 

Wij helpen u met het realiseren en het in stand houden van een optimaal binnenklimaat.

 

Meer weten?

stuur uw bericht of laat u terugbellen

 

Support

Support

Verantwoord energieverbruik, beheersbare kosten en een comfortabel binneklimaat....

Lees meer 

voelbare resultaten