Comfort

Comfort

Optimaal binneklimaat zonder tocht, koude of muffe lucht.....

Lees meer 

Simulatie stromingspatroon van lucht

 

De wind kun je niet zien, maar zodra de wind iets meeneemt wordt zichtbaar hoe hard het waait. Tocht maken wij daarom zichtbaar met rook. Dit is een veilige manier om oorzaak en gevolg vast te stellen. Is de oorzaak vastgesteld dan werken wij planmatig met u naar een oplossing.

 

Zo helpen wij u met praktische dienstverlening. 

 

Rookproef in kerkgebouw:

Rookproef in kerk

Expertise

Expertise

Met regeltechniek als belangrijkste pijler zijn wij gespecialiseerd in het oplossen van.....

Lees meer 

voelbare resultaten