Detail | Bodemenergiesystemen, open- en gesloten br...

 

KTD is in maart 2021 gecertificeerd voor het beheer van bovengrondse installaties van bodemenergiesystemen.

Als dienstverlener zijn wij gespecialiceerd in klimaatsystemen en regel- en besturing installaties. Energiebronnen zoals bodemenergiesystemen zijn daarbij van groot belang voor duurzame inzet van energie.

WIj zorgen voor een optimale afstemming tussen uw gebouwgebonden installaties en uw bodemenergiesystemen, de juiste bodembalans en verzorgen de periodieke rapportages aan de provincie en de vijf- en tien-jaarlijkse evaluatierapporten.

Meer weten? bel Willem Keesmaat 06 29556709 of e-mail naar info@ktd-klimaatbeheersing.nl


voelbare resultaten