Comfort

Comfort

Optimaal binneklimaat zonder tocht, koude of muffe lucht.....

Lees meer 

Onze activiteiten

 

Comfortverbetering door:

 • Klachtenonderzoek (tocht, bedompte lucht,te koud, te warm)
 • Klimaatmetingen (T, Rv, CO2, Lux, dBa, m/s, m3/h)
 • Klimaatregistratie (T, Rv, CO2, m/s)
 • Luchtpatroonsimulatie door middel van rookproef

 

Kwaliteitsbewaking en reductie van energieverbruik (gas, elektra) door:

 • Veld- en functietest van regel- en besturingsystemen
 • Monitoren klimaatsystemen (lokaal, internet, telefoonnet)
 • Aanpassen software van regeltechnische processen (Priva, Siemens)
 • Voorbereiden regeltechnische renovaties

 

Inregelen van klimaatsystemen:

 • luchtbehandeling- en ventilatiesystemen
 • verwarming (verwarmdwatersystemen)
 • koeling (gekoeldwatersystemen)
 • Vertoeren ventilatoren

Expertise + Support = Comfort

Expertise + Support = Comfort

KTD klimaatbeheersing helpt u met het oplossen van uw klimaatproblemen. Dit doen wij door inzet van kennis, ervaring....

Lees meer 

voelbare resultaten